Infertilitetsutredning

Hos oss i K5 Klinikken følger vi de nasjonale anbefalingene, og vi har etablert et samarbeid med Fertilitetsklinikken Sør i Porsgrunn, men selvfølgelig er vi åpne for å henvise dere til den behandlingsinstitusjonen dere ønsker.

Vi tilbyr vi utredning, hormonell stimulering og behandling, men prøverørsbehandling (IVF, ICSI mm) utføres ved spesialiserte klinikker.

Før du velger å bli henvist til fertilitetsutredning skal du være klar over en del lovmessige krav:

1. Paret skal ha vært gift eller registrert samboere i minst 2 år før man her i Norge tilbyr IVF. Dette gjelder ikke hvis paret eller kvinnen ønsker fertilitetsbehandling i utlandet. 

2. Paret skal ha prøvd å bli gravide i minst 1 - 1 1/2 år før henvisning til infertilitetsutredning blir aktuelt ettersom 90% av parene blir gravid innenfor den tiden. Dette gjelder selvfølgelig ikke for pasienter hvor årsak er kjent og det å vente i over ett år ikke vil øke fertilitetsmuligheten eller infertiliteten er knyttet til sykdommer med uutholdelige menssmerter.

3. Fertilitets/infertilitet er noe som berører både mannen og kvinnen, og begge må utredes. Derfor er det hensiktsmessig at fastlegen henviser både kvinnen og ektefellen/samboeren, og at begge møter til første konsultasjon.


Vi ber dere også å laste ned dokumentet Skjema til prøverørsbehandling og fylle ut så godt dere kan. Dette blir et originalskjema som ved behov for prøverørsbehandling sendes inn som en del av journalopplysningene.

Dere kan også laste ned Femar-stimuleringsskjema samt Femar-forklaring.


Du kan her lese mer generell informasjon rundt tema infertilitet.