Eggstokkcyster

Når en kvinne hører at man har funnet en cyste på eggstokken blir hun skremt ettersom man tradisjonelt knytter eggstokk-kreft opp mot eggstokkcyster. Den viktigste informasjonen på denne siden er at alle kvinner i fertil alder danner cyster i eggstokkene. Eggstokkene er et organ som hver måned danner flere cyster. En eller flere cyster sprekker etter ca 14 dager. Da er de ca 25-30 mm store. Dette fenomen kaller man eggløsning. Noen ganger skjer det at egget ikke løsner. Det resulterer i at den aktuelle cysten vokser i påfølgende måned, og i noen tilfeller kan slike "funksjonelle" cyster bli mange centimeter store. Når de blir veldig store kan eggstokken ta skade (torkvering av ovariet) eller også sprekke (cysteruptur). Da får kvinnen gjerne sterkere smerter. Er det et torkvert ovarium må kvinnen helst opereres. Foreligger det en cysteruptur er oftest problemet løst ved at cysten har sprukket.


Så har vi de autonome cyster. Det er i de fleste tilfeller godartete forandringer som noen ganger må fjernes, noen ganger bare ser man det an. Noen ganger kan de være medvirkende for redusert fertilitet (endometriomer).


Såfremt man finner ondartete cyster må disse behandles, oftest fjernes kirurgisk.


I K5 Klinikken AS Klinikken utreder vi alle slags cyster, og i tilfelle det foreligger operasjonsindikasjon henvises pasienten til sykehuset.