Celleforandringer

Fra du er 25 til du er 69 år gammel vil du hvert 3. -5. år få en påminnelse fra kreftregisteret om å ta en celleprøve fra livmorhalsen. Brevet fra kreftregisteret er en påminnelse, det er ingen henvisning eller innkalling til undersøkelse. Du må derfor henvende deg til fastlegen som til vanlig foretar prøvetakingen. I noen tilfeller kan det være nødvendig med henvisning til spesialist. Da er det fastlegen som i så fall henviser deg til oss eller annen gynekolog.

Screening blir definert ved at det tas regelmessige prøver fra symptomfrie, friske personer. Screening krever at undersøkelsen er enkel, effektiv, har høy sjanse for å oppdage den spesfikke sykdommen, og den skal ikke koste samfunnet mye, dvs den skal være kostnadseffektiv.

I de tilfellene personen ikke er frisk eller har symptomer kaller man det ikke screening, men utredning. Utredning av symptomer kan omfatte mange forskjellige undersøkelser. De prøvene som tas skal alltid være relatert til symptomene. 

I tilfelle man finner celleforandringer vil slike funn bli fulgt opp videre. Her følges den nasjonale veilederen hvor man avhengig av funn og symptomer tar nye eller utvidete prøver (biopsier). All utredning skjer til vanlig hos gynekologen.


Utredning av celleforandringer ved K5 klinikken

Vi tilbyr utredning og oppfølging av alle type celleforandringer. Vi følger opp celleprøvesvar og tar utvidete prøver samt henviser til videre behandling hvis nødvendig. Etter behandling følger vi opp med kontroller iht nasjonale retningslinjer.

Biopsitaking er å ta en vevsprøve. Slike prøver tas i lokalbedøvelse. Hverken bedøvelsen eller prøvetakingen gjør vondt, og hele undersøkelsen tar sjelden lengre tid enn 10  minutter.

Hvis det viser seg at du har celleforandringer som skal behandles, vil du bli sendt til enten poliklinisk eller dagkirurgisk behandling på Sykehuset Kalnes. Der fjerner man forandringene. Også dette gjøres i lokalbedøvelse, unntaksvis i lett narkose. Inngrepet tar ikke lengre enn 10-15 minutter.

Oppfølging etter konisering følger også nasjonale retningslinjer. De prøvene tas enten hos fastlegen eller din gynekolog.