Vi har gjennom de siste årene etablert et tettere samarbeid med både private og offentlige aktører. Ettersom vi er en del av Helse Sørøst er et godt samarbeid med alle andre offentlige enheter i Helse Sørøst for oss grunnleggende. Vi har lenket opp våre viktigste samarbeidspartnere:


Sykehuset Østfold


Oslo Universitetssykehus


Sykehuset i Vestfold


Fertilitetsklinikken Sør (Porsgrunn)


Klinikk Hausken (infertilitet)


Vansjøklinikken (Brynjulf Haugan) (smertebehandling)


MSK-Klinikken (Linda Sørby) (smertebehandling, inkontinens)

Våre samarbeidspartnere