Svangerskapskomplikasjoner

Generell informasjon

 

  • I tidlig svangerskap kan man oppleve flere typer komplikasjoner, litt avhengig av svangerskapets lengde og tidligere sykdommer samt arvelige faktorer.
  • Spontanabort: Dette er en av de vanligste komplikasjoner i de første 12 svangerskapsukene hvor blødninger og smerter dominerer bildet. Ved veldig tidlig graviditet (kortere enn 4 uker) kan det være vanskelig med ultralyddiagnostikk. I så tidlig svangerskap kan det være bedre med blodprøvetaking hvor det måles svangerskapshormon. Dette kan fastlegen gjøre. Først fra en svangerskapslengde på mellom 5-6 uker vil det være mulig å se et fosteranlegg med hjerteaktivitet.
  • Svangerskap utenfor livmoren: Her er det gjerne smerter som gjør at kvinnen oppsøker legen. Smertene er gjerne lokalisert til en av sidene. Det kan også forekomme sparsomme vaginale blødninger. Predisponert for svangerskap utenfor livmoren er gjerne kvinner som har kjent endometriose eller kvinner med tidligere gjennomgått underlivsinfeksjon (f. eks klamydiainfeksjon). Her anbefales en ultralydundersøkelse kombinert med en blodprøve. Dette er øhjelp og gjøres av gynekolog eller på sykehuset.
  • Blæremola: En sjelden svangerskapskomplikasjon som gjerne oppdages ved abort hvor det blir gjort en utskraping. Disse kvinner må følges opp av spesialist, og i noen tilfeller må de henvise til spesialavdelinger.
  • Habituell abort: Kvinner som har hatt flere enn 3 aborter etter hverandre faller i denne gruppen. Utredningen starter gjerne etter fullendt 3. abort og kan gjøres av oss i samarbeid med sykehuset.

 

Utredning ved K5 Klinikken

  • Såfremt behov og mulighet tar vi imot også øhjelp-henvisninger med spørsmål om abort eller andre tidlige komplikasjoner under svangerskap.

 

  • Utredning for habituell abort skjer elektivt og er en større utredning med komplett undersøkelse, eventuelt prøvetaking og vurdering for invasiv diagnostikk.