Pasientinformasjon

Grunnleggende informasjon til våre pasienter som skal komme til oss til utredning/undersøkelse

Grunnleggende informasjon om celleforandringer. Utredning, behandling, oppfølging

Utredning av blødningsforstyrrelser

Utredning av eggstokkcyster

Grunnleggende utredning for infertilitet og mulige behandlinger, både hos oss på K5 Klinikken, men også på andre sykehus/klinikker

Utredning for muskelknuter og andre forandringer i livmoren

Prevensjonsveiledning

Ett av våre hovedfokus er bekkensmerter

Vi følger pasienter i tidlig svangerskap og utreder for komplikasjoner i tidlig svangerskap

Noen kvinner får i løpet av sitt liv undelivskreft. Vi utreder og følger opp